СИЯНИЕ В МРАКА
В чест на двайсетгодишния юбилей
    на Библиотеката на Лиля

    За поръчки: www.pleiadbooks.com