СИЯНИЕ В МРАКА

БРАЙЪН КИЙН

Краят на всичко

НАЧАЛОТО:
- Представям ви нещо като епизод от черна проза. Предвид естеството на настоящата антология исках разказът ми да е отправка към Стивън Кинг, по-точно към по-новите му и по-зрели творби: към онзи глас, тембър и мироглед, които идват само когато си ЖИВЯЛ… във всеки един смисъл на тази дума. Надявам се, че съм успял.

ИДЕЯТА:
- Живея близо до река Сускуехана. Както ми е обичай, една сутрин седях на моя малък кей; случайно погледнах встрани и видях как недалеч един съсед печално се взира във водата. Ненадейно всичко си дойде на мястото – целият разказ се оформи в ума ми.

Повече информация: briankeene.com

За поръчки: www.pleiadbooks.com