OSVÍCENÍ V TEMNOTĚ

STEWART O'NAN

Román o holocaustu

O povídce:
Román o holocaustu je komentářem k našemu postoji coby spisovatelů, k tomu, jak v prozaické tvorbě obvykle využíváme či zneužíváme svých osobních zkušeností, ale také zkušeností našich nejbližších, a také k tomu, jak toto sdílení našich a cizích životů – v kombinaci se smyšlenkami – může vést jak ke strašlivým výčitkám, tak k příjemnému zadostiučinění. Celý tento výměnný obchod, když píšeme o soukromém utrpení nás samých i ostatních a šíříme ho do závratně velkého veřejného prostoru, nás může až jaksi odcizit.

Jak vznikla:
Nápad se zrodil z vnímání spisovatelů oslavovaných spíše jako zástupci či ambasadoři velkých dějinných nebo národních pohybů než coby omylných, často nespolehlivých, pokud ne vyloženě dorasovaných a zmučených osob. V úvodu, v němž zaznívá hlas pouťového vyvolávače, odkazuji na styl Raye Bradburyho a Johna Updika.

Více: stewart-onan.com

Více info na naší stránce